Verien Slippens

Sensi®Therapeut

 

Mijn motivatie om de opleiding tot  Sensi® therapeut te volgen kwam voort uit een aantal overwegingen:

 

• interesse in het gevoelsleven van mensen,

• de overtuiging dat dit gevoelsleven bepalend is voor het levensgeluk,

• aantoonbare effectiviteit van de  Sensi® therapie als goed alternatiefe aanvulling op andere vormen van therapie en reguliere zorg,

• te gebruiken therapie naast eventuele medicatie van de arts,

• multidisciplinair en werkend op een breed front ("de mens als geheel").

 

Ik zie het als uitdaging een sfeer van veiligheid, rust en openheid te creëren waarbij mensen zich kunnen ontspannen en zodoende in staat worden gesteld zich "open te stellen".

 

De ervaring leert dat direct na de eerste sessie er een positieve verandering merkbaar is, zowel geestelijk als lichamelijk:

 

• hoger energie niveau,

• inzicht in de eigen persoonlijkheid,

• het op gang brengen van een bewustwordingsproces.

 

Door het "openen" van het gevoel krijgt men helder inzicht in het persoonlijk functioneren.

Als   Sensi® therapeut  ben ik in staat om mensen de richting aan te geven naar "zelfredzaamheid".

 

Dit doel wordt bereikt door het (leren) openstellen van het gevoel en het traceren van gevoeligheden:

 

"The Human Mind is like a Parachute,

it only functions when it's open!"